Tjeplok
goed voor tekst, project en organisatie

Heb je iemand nodig bij het uitwerken en waarmaken van nieuwe ideeën of veranderingen? Ik doe het graag, goed en snel. Ik denk kritisch mee, vul aan, maak het concreet en praktisch, zet het op papier en om in de praktijk. Ik ben je zakelijke tekstschrijver, redacteur, secretaris, penvoerder, sparringpartner, projectmanager, procesbegeleider, kwartiermaker en gangmaker. Met als rode draad het scheppen van een prettige orde.

op papier

Op papier kan ik je van dienst zijn bij het opstellen en redigeren van zakelijke teksten: visies, strategieën en plannen, adviesrapporten en beleidsnotities, subsidieaanvragen en verantwoordingsrapportages, aanbestedingen en bestekken, offertes en opdrachten, reglementen, agenda’s met stukken, notulen, jaarverslagen en ga zo maar door. Altijd goed gestructureerd, prettig leesbaar en mooi opgemaakt, zodat de boodschap goed overkomt.

Iedereen gun ik teksten die goed leesbaar zijn.
Taaie kost licht verteerbaar.

In de praktijk

In de praktijk kan je op mij aan bij het starten, leiden, hervormen, waarnemen of afronden van projecten, kleine organisaties en andere vormen van samenwerking. Een idee, visie, beleid of plan weet ik te vertalen naar praktijk. Van veel weet ik af en anders zoek ik het uit, met altijd een praktische inslag: organisatievorming, HRM, administratieve organisatie en bedrijfsvoering, project- en procesmanagement, oplevering, overdracht en evaluatie.

Een denker en een doener ben ik.
Van begin tot einde.

Veelzijdig

Een specifiek domein of werkterrein heb ik niet. Ik raak snel thuis in nieuwe materie en heb bijvoorbeeld rap door welke belangen er spelen. Het werkterrein kan van alles zijn, mits het de goede zaak dient en mij boeit.

Van huis uit ben ik sociaal geograaf. Zo’n 20 jaar heb ik mijn brood verdiend in de geografische informatie, in samenwerking met mensen van de overheid, wetenschap en uit het bedrijfsleven. Eerst als adviseur en projectmanager, later als adjunct-directeur. Daarnaast heb ik in deeltijd rechten gestudeerd en in eigen beheer een woning gebouwd.

Vervolgens ben ik in de wereld van het sociaal ondernemen en inclusief werken gestapt als kwartiermaker van een groen werk-leerbedrijf met mensen met en zonder arbeidsbeperking. Van strategie, jaarplannen en begroting, interne structuur en projectmanagement tot en met PR en communicatie, werving van vrijwilligers en meer. Dat werk combineer ik met andere opdrachten op gebied van tekst, project en organisatie. En ik schrijf samen met psycholoog Steven Goudsbloem het boek BREINDROP een reisverhaal over mentaal vastlopen, hulp en herstel.

Kortom, ik ben van vele markten thuis, verbreed graag mijn horizon en ik ben bovendien flexibel inzetbaar.

Ben je benieuwd naar recent werk van Tjeplok? Kijk dan hier. Of heb je interesse in mijn CV? Kijk dan hier. Of naar het boek? Kijk dan hier. Laten we samen kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen.