Tjeplok
goed voor tekst, project en organisatie

Heb je iemand nodig bij het uitwerken en waarmaken van nieuwe ideeën of veranderingen? Ik doe het graag, goed en snel. Ik denk kritisch mee, vul aan, maak het concreet en praktisch, zet het op papier en om in de praktijk. Ik ben je zakelijke tekstschrijver, redacteur, secretaris, penvoerder, sparringpartner, projectmanager, procesbegeleider, voorzitter, kwartiermaker, interim-manager, re-integratiecoach. Met als rode draad het scheppen van een prettige orde.

op papier

Op papier kan ik je van dienst zijn bij het opstellen en redigeren van zakelijke teksten: visies, strategieën en plannen, adviesrapporten en beleidsnotities, subsidieaanvragen en verantwoordingsrapportages, aanbestedingen en bestekken, offertes en overeenkomsten, reglementen, agenda’s met stukken, notulen, jaarverslagen en ga zo maar door. Altijd goed gestructureerd, prettig leesbaar en mooi opgemaakt, zodat de boodschap goed overkomt.

Iedereen gun ik teksten die goed leesbaar zijn.
Taaie kost licht verteerbaar.

In de praktijk

In de praktijk kan je op mij aan bij het starten, leiden, hervormen, waarnemen of afronden van projecten, kleine organisaties en andere vormen van samenwerking. Een idee, visie, beleid of plan weet ik te vertalen naar praktijk. Van veel weet ik af en anders zoek ik het uit, met altijd een praktische inslag: organisatievorming, HRM, administratieve organisatie en bedrijfsvoering, project- en procesmanagement, oplevering, overdracht en evaluatie.

Een denker en een doener ben ik.
Van begin tot einde.

Re-integratiewerk Speciaal onderdeel van Tjeplok is re-integratiewerk. Vandaaruit begeleid ik als re-integratiecoach werknemers, die door ziekte zijn uitgevallen, en hun werkgever in spoor 2 van hun re-integratie in het arbeidsproces. Meer informatie over re-integratiewerk vind je hier.

Veelzijdig Een specifiek domein of werkterrein heb ik niet. Ik raak snel thuis in nieuwe materie en werkwijzen en heb bijvoorbeeld rap door welke belangen er spelen. Het werkterrein kan van alles zijn, mits het de goede zaak dient en mij boeit. Van huis uit ben ik sociaal geograaf. Zo’n 20 jaar heb ik mijn brood verdiend in de geografische informatie, in samenwerking met mensen van de overheid, wetenschap en uit het bedrijfsleven. Eerst als adviseur en projectmanager, later als adjunct-directeur. Daarnaast heb ik in deeltijd rechten gestudeerd en in eigen beheer een woning gebouwd. Meer recent ben ik in de wereld van het sociaal ondernemen en inclusief werken gestapt en werk ik als kwartiermaker van een groen werk-leerbedrijf met mensen met en zonder arbeidsbeperking; van strategie, jaarplannen, interne structuur en projectmanagement tot en met PR en communicatie, werving van vrijwilligers en meer. Dat combineer ik het ene moment met werk als procesbegeleider van een initiatief voor klassieke massage voor cliënten en medewerkers van een grote zorginstelling, en het andere moment met bijvoorbeeld het opstellen van een projectvoorstel met subsidieverzoek voor een innovatieve verwerking van biomassa voor een kleine ondernemer. Kortom, ik ben van vele markten thuis, verbreed graag mijn horizon en ik ben bovendien flexibel inzetbaar.

Ben je benieuwd naar recent werk van Tjeplok? Kijk dan hier. Of heb je interesse in mijn CV? Kijk dan hier. Laten we samen kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen.